CEMEX: Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala

1_940px

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, in calitate de beneficiar, cu sediul în Iaşi, str. Universităţii, nr. 16, derulează începând cu data de 13.03.2014 proiectul “Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală – CEMEX”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, operaţiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri”, în baza contractului de finanţare nr. 635/12.03.2014, cod SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 30.883.856 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 25.000.000 lei, acordată astfel: 21.315.000 lei din FEDR şi 3.685.000 lei din bugetul naţional.

Proiectul se implementează în Iaşi, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-13, pe o durata de 27 de luni.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătăţirii serviciilor de sănătate şi promovării competitivităţii economice cu impact în industria farmaceutică.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.