Obiective

 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare in domeniul medical, in vederea imbunatatirii serviciilor de sanatate si promovarii competitivitatii economice cu impact in industria farmaceutica.

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea celor trei obiective ale Operatiunii 2.2.1, contribuind la cresterea capacitatii de cercetare-dezvotare si stimularea cooperarii intre institutiile de cercetare si industrie:

 

 1. Cresterea capacitatii de cercetare prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de C-D in scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international prin:
 • Crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare complexe prin modernizarea si extinderea spatiilor existente, precum si dotarea lor cu echipamente inalt tehnologice competitive pe plan international in domeniul biomedical, al cercetarilor stiintifice fundamentale si aplicative pe animale de laborator
 • Dezvoltarea pe termen lung de colaborari cu alte structuri de cercetare clinica si fundamentala (universitati, institute de cercetaderi farmaceutice si biotech) in vederea obtinerii de rezultate stiintifice la nivel national si european, cu aplicatii directe in industria farmaceutica si biomedicala.
 1. Imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii de C-D desfasurate in institutie in scopul stimularii ofertei de servicii performante pentru intreprinderi prin:
 • Dezvoltarea de terapii inovative in patologie, elaborarea de studii de cercetare medicala in farmacologia fundamentala si farmacogenomica, validarea de noi protocoale de investigatii, screening si tratament prin studii de medicina experimentala
 • Obtinerea de brevete si patente din activitatea de cercetare care sa permita infiintarea de spin-off-uri si participarea la noi proiecte de finantare
 • Obtinerea certificatului Good Laboratory Practice (GLP) care va permite centrului de cercetare acces la finantari externe publice si private, cresterea notorietatii UMF pe plan international
 • Recunoasterea nationala si internationala a certificatelor emise de centru in scopul liberei circulatii a produselor medicamentoase romanesti si straine
 • Cresterea competitivitatii producatorilor de medicamente si din industria biomedicala ca urmare a posibilitatii de realizare de studii si testare medicamente in noul centrul creat
 • Functionarea ca punct regional de contact/diseminare de informatii si know-how in domeniul medicamentelor si a tehnicilor inovante de diagnostic.
 1. Atragerea de specialisti si tineri cercetatori prin:
 • Crearea de noi posturi pentru cercetatori in domeniu si doctoranzi, intarirea capacitatii administrative a centrului si a participarii la proiecte de cercetare comune la nivel national si european.
 • Dezvoltarea unui centru de instruire si pregatire in domeniul medicinei experimentale prin crearea noii infrastructuri care sa asigure legatura intre mediul academic si industriile de specialitate farma si biomedicala si care va permite realizarea programelor de cercetare in sanatate precum si integrarea in programele internationale
 • Formarea de specialisti in domeniul activitatilor de standardizare, evaluare si certificare a conformitatii medicamentelor
 • Crearea unei baze materiale solide de inalt nivel pentru dezvoltarea cercetarilor realizate de tinerii doctoranzi din cadrul UMF Iasi

 

Implementarea proiectului, Centrul avansat de cercetare in medicina experimentala CEMEX va permite dezvoltarea a trei directii prioritare:

1.Constituirea unei unitati de referinta pe plan national in investigatiile de biomedicale in vivo. In conditiile in care tendinta actuala este implementarea in rutina (investigatii clinice, de medicina legala, de studiu a calitatii ecosistemului biologic, epidemiologie, etc.) a acestui nivel de investigatie, consideram ca fructificarea expertizei noastre in aceasta directie devine o prioritate.

 1. Consolidarea profunzimii si a spectrului in studiul medicamentelor, ce va constitui miezul studiilor de cercetare finantate prin granturi ulterioare. In conditiile in care cvasimajoritatea temelor europene de cercetare medicala de succes angajeaza studii biomedicale profunde, sansele centrului de cercetare de a accesa programe similare depind de alinierea infrastructurii investigationale in directiile angajate de centrul pentru care aplicam.
 2. Utilizarea tehnologiilor oferite de centru in analiza curenta in farmacologie fundamentala si farmacogenomica in cadrul studiilor de cercetare medicala aprobate pentru derulare. Experienta detinuta in domeniul farmacologiei fundamentala va asigura un beneficiu stiintific si medical maxim, si returneaza in plan social o contributie importanta a eforturilor financiare ale cercetarii.

 

Atragerea fondurilor alocate la nivel national si international catre sustinerea cercetarii in sfera biomedicala – farmacologie fundamentala si imagistica medicala avansata, studiul medicamentelor si utilizarea lor preclinica, va contribui pe termen lung la reducerea costurilor totale in domeniul sanatatii publice, la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si la promovarea competitivitatii economice intre producatorii de medicamente si biotehnologie implicati, ceea ce corespunde implementarii conceptului de Dezvoltare Durabila a Regiunii de Dezvoltare Nord Est.